Yvonne Jeanette Karlsen

Yvonne Jeanette Karlsen er født og oppvokst i Fredrikstad, der hun også er bosatt og har sitt atelier. 

Hun er en av de moderne kunstnerne som er gjenskapere og tradisjonsbærere av en klassisk uttrykksform Yvonne produserer i all  hovedsak malerier og litografier. 

Se CV

Se hjemmeside