Utstillinger 2018

Vårutstilling 10.05 - 23.05

Tage Fredheim

Malerier

Karen Klim

Kunstglass

Jørgen Opsann

Kunstfoto

Åpningstider i utstillingsperioden

12:00-17:00. 

Sommerutstilling 23.06 - 31.07

Kirsten Haabeth

Oljepastell

Yvonne Jeanette Karlsen

Malerier og litografier

Jørgen Opsann

Kunstfoto

Karen Klim

Kunstglass

Åpningstider alle dager i hele utstillingsperioden: 12:00-17:00.