Lise Ivarson2.jpg

Lise Ivarson

Lise Ivarson jobber todimensjonalt innenfor maleri med referanse til abstraksjon. Noen av arbeidene har innslag av figurasjon, andre har et mer spontant og ekspressivt uttrykk.

Se CV

Se hjemmeside