Kirsten Haabeth

Kirsten er en kunstner som bor og jobber i Oslo. Hennes resymé inkluderer flere utstillinger og deltagelse i kollektive og gruppe-utstillinger. 

Kirsten henter ofte inspirasjon fra den norske, urørte, ville naturen. Kirsten bruker oljepastell for å produsere kunstverkene sine med. 

Se CV

Se hjemmeside