Bjørnulf_Dyrud_ny.jpg

Bjørnulf Dyrud

Bjørnulf er en norsk kunstner født på Eina i Vestre Toten. Bjørnulf bor og jobber per dags dato på Hamar. Bildeutrykket hans går i retning av lyriske abstraksjoner hvor innslag av natur og mennesker kan spores i kunsten hans. Bjørnulf produserer hovedsakelig malerier og monotypier.

Se CV

Se hjemmeside